Dagplejepædagogik

Pædagogik er læring.

I Solrød Dagpleje bruges anerkendende relationspædagogik. Vi vægter, at børn inddrages i de daglige gøremål, som hører til en hverdag. Herigennem kommer vi rundt om hele barnets udvikling, såvel fysisk som psykisk.

I dagplejen vægter vi, at der hos dagplejeren er et godt læringsmiljø, med fokus på det som børnene selv er optaget af.

Det er vigtigt, at børnene får lov til at deltage i dagligdagens gøremål, således styrkes deres selvværd og selvhjulpenhed. Der er fokus på relationer i børnegruppen og ligeledes barn/voksen relationen.

Du kan læse mere om vores værdier m.m. i vores årsplan.

Udvikling og beskæftigelse.

Dagplejen stiller legetøj og beskæftigelsesmateriale til rådighed, der svarer til barnets alder og udvikling, og børnene inddrages i hjemmets funktioner.

Frisk luft og motion er en del af børnenes hverdag.

Aktiviteter skal foregå i barnets tempo, og vi vægter tid til fordybelse. Det er vigtigt, at dagplejeren sætter ord på de dagligdags aktiviteter, både sammen med børnene og i overlering til forældrene, således at forældrene kan følge op på børnenes oplevelser.

Det er dagplejepædagogens opgave, at sikre kvalitet og udvikling, samt vejlede om det enkelte barns udvikling.

Dagplejen har mulighed for at benytte en række samarbejdspartnere, såsom talepædagog, sundhedsplejerske og fysioterapeut.

Pædagogiske lærerplaner og børnemiljøvurdering.

Ligesom alle andre institutioner arbejder dagplejen med pædagogiske lærerplaner og børnemiljøvurdering. Arbejdet med større aktiviteter i forhold til lærerplaner, foregår fortrinsvis i legestuerne. I din legestuegruppe vil du få udleveret deres aktivitetsplan.

 

 

 

Siden er sidst ændret: 17-08-2020 Til top