Forældremøde i dagplejen 2018

Tirsdag d. 25. september 2018 kl. 19 afholder dagplejen forældremøde hvor Lola Jensen kommer og holder et oplæg. Indbydelse kommer senere.